LEON SOMYOT ASIAN FANCLUB

voor contact email ons naar : lsaf@leonsomyotasianfanclub.nl

HET ONTSTAAN VAN DEZE FANCLUB

- LEON SOMYOT ASIAN FANCLUB NEDERLAND -


Deze fanclub is ontstaan in Azië, doordat meerdere Aziaten in het begin van de tachtiger jaren naar Nederland kwamen. Zij logeerden bij vrienden, kennissen en een enkel familielid. Daardoor kregen zij ook kontakten met andere mensen, die respect hadden voor de Aziatische cultuur. Deze kontakten breidde zich uit tot vriendschap en hulp. Een belangrijk kontakt ontstond vanuit Nederland met L. Somyot uit Thailand. Hierdoor ontstond een kleine vriendenkring tussen Thailand en Nederland. Ook waren er al vanuit Indonesië kontakten met Nederlandse mensen.


Doordat er vele Aziaten, sociaal zich snel groepeerde, ontstond de Leon Asian Fanclub, waaronder Aziaten uit vele landen. De Leon Somyot Asian Fanclub is uit eindelijk ontstaan door sponsoring vanuit Nederland. Tot op heden is dit op niet commerciële basis en dit is in feite bijna niet te verwezenlijken. De fanclub heeft slechts zijn bestaan te danken aan "Respect voor elkaar". "Nature and Respect", is de basis om van deze fanclub. Binnen het Eurpese leven is dit zonder meer onhaalbaar. Dit ook de reden, dat deze fanclub binnen Europa maar matig groeit. Wat wel mogelijk is, dat één ieder kan begrijpen, dat het "RESPECT" voor elkaar niet mag verdwijnen. Alle leden zijn daarom ook even belangrijk. Tesamen vormen zij de fanclub in hulp van vraag, aanbod en conversatie op elk niveau. Binnen NEDERLAND bleek er toch een aantal Nederlanders te zijn, die zich zodanig aangetrokken voelde tot de Aziatise cultuur, waardoor de LEON FANCLUB ontstond. Het moet dan duidelijk zijn dat deze mensen ieder voor zich deze fanclub steunt. Dit hoeft niet persé financieel tot uitdrukking komen. Doordat men als nieuw lid toch wil aanmelden, is men bereid voor het eerste jaar een bijdrage te leveren. Daarna gewend men aan de wensen binnen de Leon Fanclub, zoals een voetballer zijn elftal leert kennen. Deze fanclub is dus zuiver ontstaan naar de vraag en behoeftes tussen culturen op een vriendschappenlijke basis, NATUURLIJK en met RESPECT. Vrijwillig, maar wel zo sociaal gebonden onder elkaar, bijvoorbeeld als een gemiddeld gezin.